Kinderdagopvang

Kinderdagverblijf

Op het kinderdagverblijf werken wij in twee verticale groepen van 12 kindjes. Door middel van een verticale groep ontstaat een huiselijk karakter. Beide groepen volgen hetzelfde dag-, week- en jaarritme, maar door groepssamenstelling en individuele voorkeuren van de leidsters creëren beide groepen een eigen sfeer. We werken met een vast team, waardoor kinderen altijd dezelfde gezichten zien en een band kunnen opbouwen met de leidsters.


Een aantal elementen zijn voor ons belangrijk gedurende de dag:


Veiligheid en geborgenheid

Wij vinden het gevoel van geborgenheid essentieel voor het jonge kind. De geborgenheid wordt gecreeerd door vertrouwde personen, vaste leidsters, ritme in de dagindeling, herhaling, vaste afname van dagen en duidelijke regels. Emotionele veiligheid wordt ook door het kind ervaren als je er mag zijn, op jouw manier. Ieder kind krijgt een eigen mentor toegewezen, die minimaal 2 dagedelen het vaste gezicht is. Zij volgt het kind op verschillende ontwikkelingsgebieden en koppelt dit terug naar de ouders.


Spelen

In een wereld waarin enorm veel van buitenaf wordt ingevuld (waaronder veel spel dat wordt aangeboden), vinden wij het belangrijk om ruimte te geven aan de basisbehoeften van een kind. Wij zijn van mening dat een fantasierijke omgeving het spelen uitlokt. Het kind krijgt daarmee op zijn eigen manier grip op de wereld om hem heen. Hoe meer het kind in staat is zelf zijn spel te kiezen, te creëren, hoe meer dit spel haar/hem ook daadwerkelijk kan ontwikkelen in precies datgene wat hij/zij nodig heeft. Daardoor ontstaat er een innerlijk evenwicht.


Natuur
Wij hechten er grote waarde aan om iedere dag naar buiten gaan. In de ochtend is dit een vast onderdeel van de dag, maar ook in de middag zijn we in de tuin zodra het weer dit toelaat. De kindjes tot 2 jaar spelen in onze ruime tuin. Met de 2- en 3-jarigen lopen wij elke ochtend de bossen in en vertoeven hier. Elke ochtend zien we wat het buiten zijn en de natuur met het kind doet; ont-spannen, waardoor eventueel frustratie en verdriet maar ook vreugde en enthousiasme loskomt. In de natuur is het kind vrij van invulling van buitenaf en gaat in zijn spel zijn eigen pad. Een gezonde eetlust en diepe middagontspanning is een natuurlijk gevolg.


Voeding

Gedurende de dag zijn er verschillende gezamenlijke eetmomenten. Wij zijn ons bewust van het belang van gezond eten als voedingsbodem voor de fysieke- en mentale ontwikkeling, daarom kiezen wij voor biologische producten.


Slapen
Wij ervaren dat ontspannen, zeker op een dag op het kinderdagverblijf, essentieel is. De kinderen krijgen op de dag veel prikkels binnen. Wij vinden het belangrijk dat het kind weer terug kan en mag gaan naar zijn eigen ontspanning, om steeds weer bij zichzelf terug te komen (i.p.v. het vaak automatisch volgen van prikkels om hem heen).

Voor de jonge kindjes is er bij ons de mogelijkheid om, bij toestemming van ouders, te slapen in de zogenaamde ‘Lutje Potjes’. Dit zijn speciale buitenbedjes. Wij ervaren dat veel kindjes buiten gemakkelijker ontspannen tot een diepe rust.