Waar staan we voor

Waar we voor staan

De pompoen biedt vanuit een holistische visie,

tijd en ruimte

voor een natuurlijke, fysieke, emotionele en mentale ontwikkeling

door het creƫren van een liefdevolle omgeving.

Kleinschaligheid
Wij kiezen bewust voor kleinschaligheid, waar de lijnen kort zijn en er makkelijk een huiselijke en ontspannen sfeer kan ontstaan. Wij zien dit als beste basis voor een natuurlijke ontwikkeling.


Holistische visie
We werken vanuit een holistische visie. Wij beseffen waarin we allemaal deel zijn van een groter geheel.


Evenwicht
In ons dagelijks programma streven wij er naar balans aan te brengen tussen in- en ontspanning, tussen geleid- en vrij spel en tussen binnen en buiten.


Normen en waarden

Wij geloven in 'voorbootsen' als een krachtig pedagogisch instrument. We zien dat kinderen effectief leren als volwassenen (de leid(st)ers) het goede voorbeeld geven. Authenticiteit, respect, eerbied, dankbaarheid en een positieve levenshouding spelen daarin voor ons een sleutelrol.


Opvoeden vanuit vrijheid 
We geven kinderen de ruimte om op hun eigen wijze de wereld om zich heen te ontdekken en eigen te maken. Een kind dat de ruimte rondom hem heen zelf kan invullen, heeft ook van binnen ruimte om mee te bewegen met veranderingen. Dit vraagt van onze leidsters om het kind te kunnen volgen en in te kunnen springen op persoonlijke ontwikkelbehoeften.